Onze visie

God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.

Asociaţia Perspective Daneș is een organisatie zonder winstoogmerk, bestuurlijke autonomie, niet politiek betrokken en voldoet aan de normen voor een christelijke liefdadigheidsmissie, heeft christelijke waarden als basis in overeenstemming met internationale verdragen en de Roemeens wet en grondwet.

De belangrijkste doelstellingen van Perspective Daneș zijn: het verlenen van materiële, geestelijke, humanitaire, educatieve en culturele bijstand gebaseerd op de christelijke beginselen en moraal, aan mensen in nood, zonder discriminatie op basis van ras, etniciteit, geslacht, religieuze overtuigingen of leeftijd. Al deze doelstellingen zullen plaatsvinden in Daneș in Roemenië, onder leiding van Claudiu en Elena Tudosie, die werkzaam zijn voor Stichting Asociatia Perspective Danes, Strade Principale 243s, Com. Danes, Jud. Mures, 547200 Roemenië.