Liviu en Elena Tudosie

Vertrouwende op het idee dat de jongeren generatie niet alleen de toekomst van onze samenleving is, maar ook het heden, investeren we in de wetenschap dat er genoeg potentieel is om een verandering in hun leven te maken. Erop vertrouwend dat zij een verandering zullen aanbrengen in het leven van andere mensen!

Ongeveer veertien jaar geleden ben ik begonnen met het werken met de jongeren generatie, in 2007 behaalde ik mijn bachelorsdiploma in sociaal werk en pedagogiek en in 2014 behaalde ik mijn MSc in pastoraaltheologie in Boekarest. De volgende stap is het inleveren van mijn proefschrift om mijn masteropleiding volledig af te ronden.

Perspective Daneș Project combineert mijn jongerenpastorale vaardigheden met de capaciteiten van een maatschappelijk werker die ik in de loop van de tijd heb opgedaan. Het combineren van mijn vaardigheden zal helpen om het leven in kansarme gemeenschappen in alle levensaspecten te verbeteren.

Met steun van mijn vrouw Elena, en de vaardigheden die zij in meer dan 15 jaar heeft opgedaan, het volgen van verschillende trainingen in speciaal onderwijs en het opdoen van ervaring met kinderen uit de kerk, in NGO’s en ook in Roma-gemeenschappen. Onze wens is om een team te creëren dat focust en actie onderneemt om te reageren op de behoeften van de gemeenschap in een holistische benadering, respectievelijk materiële behoeften, emotionele behoeften, educatieve en spirituele behoeften.

Samen met onze drie kinderen Claudia, Thomas en Mattias, willen we rolmodellen zijn voor de jongeren generatie die God naar ons brengt en waarheen Hij ons toezendt.