Naschoolse programma

In Roemenië gaat één op de acht kinderen, met name uit plattelandsgebieden, hongerig naar bed. Eén op de vier kinderen stopt met school vanwege armoede.

Dit programma is gestart als antwoord op deze behoeften en heeft tot doel kinderen van 6 tot 14 jaar, uit kansarme gezinnen, te helpen een betere kans te maken op succes in het leven. We geven de kinderen een warme maaltijd, helpen ze met hun huiswerk, organiseren activiteiten om onafhankelijke levensvaardigheden te ontwikkelen (hygiëne en netheid, werken in een groep, tijdwaarneming, respect voor autoriteit, etc.). We plannen ook recreatieve, vrijetijds-, sociale en educatieve activiteiten evenals spirituele ondersteuning en religieus onderwijs.

We plannen jaarlijkse kampen, excursies, huisbezoeken etc. met als doel een omgeving te creëren waarin alle kinderen zich gewaardeerd en aangemoedigd voelen.