Sportministerie

Nog een manier om te onderwijzen!

We willen jongeren bereiken door verschillende sporten aan te bieden, waaronder voetbal, basketbal en unihockey. Sport is een geweldige taal waarmee we kwetsbare jongeren sociale vaardigheden en teamwork kunnen aanleren. Op het sportveld van het Community Center kunnen we op laagdrempelige wijze activiteiten organiseren en relaties opbouwen met deze jongeren. Bovendien zien we sport als een kans om Gods liefde te delen door middel van onze woorden en daden.

We zijn al begonnen met het opzetten van een voetbalteam, Perspective Danes, voor 9 tot 13-jarigen. We staan in contact met lokale gemeenschappen om een netwerk van jongeren op te zetten en sport als brug te gebruiken. Samen willen we gedurende het jaar verschillende evenementen en sportwedstrijden organiseren en jongeren uit achtergestelde milieus blootstellen aan getuigenissen van veranderde levens en hen aanmoedigen te geloven in Gods plan voor hun toekomst.

Onze visie is om samen met lokale kerken en jongeren uit Europa en Roemenië een sportgemeenschap voor jongeren door jongeren op te zetten. We geloven dat Sportministerie een plek is waar relaties worden opgebouwd, jongeren Jezus leren kennen en groeien als individuen. Het is een plek van acceptatie, liefde en veiligheid!