Ondersteuningsgroep weduwen

Roemenië is een periode ingegaan van snelle en dramatische groei van de vergrijzende bevolking. Velen van hen wonen alleen, door emigratie van familieleden of het verlies van een partner. Dit resulteert vaak in ernstige eenzaamheid, wat een nadelig effect heeft op zowel hun fysieke als mentale welzijn.

Het doel van deze groep is om de leden het gevoel te geven dat ze erbij horen en deel uitmaken van een familie. We richten ons op socialisatie met vrijetijdsbesteding zoals knutselen, spelletjes, quality time en ondersteuning.

Deze groep komt één keer per week bij elkaar en medewerkers/vrijwilligers brengen wekelijks huisbezoeken met name aan degenen die geïsoleerd zijn. We plannen ook jaarlijkse excursies en retraites.